.

Các  yếu tố và xu hướng tối ưu hóa cửa hàng ứng dụng:
Khảo sát dựa trên những chuyên gia trong ngành, nhằm mục đích hiểu rõ hơn về các yếu tố chính giúp thăng hạng ứng dụng và cải thiện  tỷ lệ tìm kiếm và chuyển đổitrên 2 cửa hàng ứng dụng lớn nhất – Apple App Store và Google Play Store.

Nghiên cứu  ASO Factors & Trends cho năm 2019  dựa trên dữ liệu khảo sát từ hơn  45 dự án ASO và các chuyên gia tiếp thị ứng dụng được yêu cầu đánh giá tác động của các yếu tố quan trọng nhất trong việc xếp hạng ứng dụng.

Báo cáo sau đây được thiết kế để giúp các chuyên gia trong ngành công nghiệp di động: nhà phát triển, nhà tiếp thị và đại lý, để đạt được kết quả tốt hơn với Tối ưu hóa cửa hàng ứng dụng  và Tăng trưởng ứng dụng di động. Kết quả của báo cáo được trình bày trong  2 infographics , một tổng hợp kết quả khảo sát về các yếu tố ASO có ảnh hưởng nhất  và xu hướng ASO  năm 2020  do các chuyên gia cung cấp.

TOP 5 các yếu tố quan trọng nhất để ASO trên Google Play Store và Apple App Store (Đánh giá dựa vào Installs và Conversion Rate) là gần như giống hệt nhau: Tên ứng dụng/Tiêu đề, trang hiển thị được nội địa hoá, Ratings, Mô tả của app, và Reviews. Đó là những yếu tố giống như chúng ta đã thấy trong cuộc khảo sát năm ngoái, mặc dù các chuyên gia của chúng tôi cho rằng một trang sản phẩm được nội địa hóa hiện sẽ trở nên hiệu quả hơn.

Các yếu tố xếp hạng ASO 2020: Infographic kết quả khảo sát

aso app store optimization
from TheTool. The best tool for ASO

Xu hướng ASO đầu năm 2020

aso app store optimization

Kết quả khảo sát: Coming Soon

Yếu tố xếp hạng ASO trên Apple App Store

aso app store

TOP 5 yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến App Store (cả về tỷ lệ tìm kiếm và chuyển đổi) là:  Trang sản phẩm được bản địa hóa,  Tên ứng dụng, Xếp hạng người dùng, Phụ đề và Đánh giá của người dùng.

Kết quả khảo sát cho thấy rằng trong số các yếu tố ASO Tìm kiếm có ảnh hưởng nhất trên App Store,  các yếu tố siêu dữ liệu là phổ biến – có nghĩa là các yếu tố đó nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của nhà phát triển và do đó, có thể được tối ưu hóa và dẫn đến xếp hạng tìm kiếm tốt hơn . Lưu ý rằng kết quả khảo sát không đóng vai trò là bằng chứng trực tiếp của thuật toán công cụ tìm kiếm, tuy nhiên, chúng có thể được sử dụng làm hướng dẫn trong các nỗ lực Tối ưu hóa của App Store.

Tỷ lệ chuyển đổi cũng bị  ảnh hưởng nhiều nhất bởi các yếu tố siêu dữ liệu , tuy nhiên với một số yếu tố siêu dữ liệu quan trọng cần lưu ý, đó là  Xếp hạng và đánh giá của người dùng .

Dựa trên những phát hiện, điều quan trọng là làm nổi bật tầm quan trọng của vai trò của các nhà phát triển và tiếp thị trong ASO. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố siêu dữ liệu không thể được kiểm soát trực tiếp bởi các nhà phát triển, ASO có thể được tối ưu hóa bằng cách cải tiến liên tục các yếu tố siêu dữ liệu, được hỗ trợ bởi nghiên cứu từ khóa và phân tích thị trường.

XEM THÊM BÀI VIẾT: Hướng dẫn ASO app iOS trên App Store

Yếu tố xếp hạng ASO trên Google Play Store

aso google play store

TOP 5 yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến Cửa hàng Google Play (cả về tỷ lệ Tìm kiếm và Chuyển đổi) là: Tiêu đề, trang sản phẩm được bản địa hóa, Xếp hạng người dùng, Mô tả ngắn và Đánh giá của người dùng. Kết quả cho thấy rằng trong số các yếu tố ASO Tìm kiếm có ảnh hưởng nhất trên Google Play,  các yếu tố siêu dữ liệu là phổ biến  – có nghĩa là các yếu tố đó nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của nhà phát triển và do đó, có thể được tối ưu hóa và dẫn đến thứ hạng tìm kiếm tốt hơn. Điều đáng chú ý là  khối lượng cài đặt có tác động lớn đến  Xếp hạng Tìm kiếm của Google Play, minh họa tầm quan trọng của việc mua lại của người dùng trong chiến lược tiếp thị trên thiết bị di động. Tỷ lệ chuyển đổi (từ lượt truy cập danh sách cửa hàng đến cài đặt) cũng bị  ảnh hưởng nhiều nhất bởi các yếu tố siêu dữ liệu, chứng minh tầm quan trọng của vai trò của nhà phát triển và nhà tiếp thị trong ASO đối với Google Play. Xin lưu ý rằng kết quả khảo sát không đóng vai trò là bằng chứng trực tiếp của thuật toán công cụ tìm kiếm trên Cửa hàng Google Play, tuy nhiên, chúng có thể được sử dụng làm hướng dẫn trong các nỗ lực Tối ưu hóa của App Store. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi các yếu tố siêu dữ liệu nhất định mà các nhà phát triển không thể kiểm soát trực tiếp, Xếp hạng tìm kiếm và Tỷ lệ chuyển đổi có thể được tối ưu hóa bằng cách cải tiến liên tục các yếu tố siêu dữ liệu, được hỗ trợ bởi nghiên cứu từ khóa và phân tích thị trường kỹ lưỡng.

XEM THÊM BÀI VIẾT: Hướng dẫn ASO app Android trên Google Play Store

4.9/5 - (19 bình chọn)