.

App Store Optimization (ASO)

Tối ưu hóa cửa hàng ứng dụng là gì? Làm thế nào nó có thể giúp doanh nghiệp của tôi? Nên làm thế nào? Làm thế nào để theo dõi và cải thiện nó?
Trong trang này, bạn có thể tìm thấy mọi thứ liên quan đến ASO cho năm 2020: hướng dẫn cho iOS và Android, thực tiễn tốt nhất, bước đầu tiên, nghiên cứu trường hợp và nhiều hơn nữa. Bạn đã sẵn sàng chinh phục Tìm kiếm & Duyệt / Khám phá?
Chúng tôi đang cập nhật trang này rất thường xuyên với các tài nguyên, dữ liệu, thí nghiệm, kết quả mới.

Cải thiện thứ hạng và độ phủ của ứng dụng trên cửa hàng bằng dịch vụ ASO của chúng tôi.

App Store Optimization còn được gọi là ASO hoặc SEO App Store là quá trình tối ưu hóa trò chơi hoặc ứng dụng nhằm tối đa hóa khả năng hiển thị của nó trong các cửa hàng trong Tìm kiếm (khi người dùng tìm kiếm) và Khám phá (khi người dùng duyệt), tăng lưu lượng truy cập để liệt kê và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi để tạo ra khối lượng tải xuống hữu cơ tối đa.

tăng lượt tải app


App Store Keyword Targeting

App Store Keyword Targeting

The right keywords should be targeted for ensuring relevant search traffic on the app store.

App Store Audit & Reputation Management

App Store Audit & Reputation Management

We provide end-to-end support, right from optimizing your app’s architecture to rating and review analysis.

Optimized App Store Description Page

Optimized App Store Description Page

We know that finding your app is only half the battle won, the other half is to convince the user to download it.

Reporting

Reporting

Our team shares insightful reports which keep you updated about your app’s visibility in the Apple App Store and the Google Play Store.

Keyword Targeting

The right keywords should be targeted for ensuring relevant search traffic on the app store.
Our team ensures that we search the title keywords with the heaviest search traffic for your category.  
We constantly track and optimize your rank performance against your competition for the relevant keywords.
We use the best of breed tools to track search rankings, keyword analysis, and competitor updates

App Store Audit & Reputation Management

We provide end-to-end support, right from optimizing your app’s architecture to rating and review analysis.
We ensure that your app has the size and update frequency which is favorable to the app store.
Our team works on reviewing the title, size, screenshot & icon analysis, crash rate analysis, category analysis, and iOS compliance analysis as part of our detailed review procedure.
We also perform an off-page review which includes download and install analysis, competitor analysis, and rating and review analysis.

Optimized App Store Description Page

We know that finding your app is only half the battle won, the other half is to convince the user to download it
We ensure that we clearly communicate your app’s value proposition and its uniqueness in brief.
We curate and post all the media releases and blog posts about your app to increase credibility.
We regularly update app descriptions as the app and allied features and services evolve.

Reporting

Our team shares insightful reports which keep you updated about your app’s visibility in the Apple App Store and the Google Play Store.
The report shares details on how your app fares against every important ASO factor having an influence on the Apple App Store or Google Play Store algorithm.
The report also features competitive benchmarking with other apps similar to yours. The report features comparison on keyword density and other important assets

NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI ĐÃ THỰC HIỆN

3.500.000+

INSTALLS DELIVERED

4.800+

APPS PROMOTED

1.600+

KEYWORDS RANKED

805+

BE TRUSTED BY CUSTOMERS