Google UAC là gì? Universal App Campaigns là gì?

Google UAC là loại chiến dịch quảng cáo cho phép bạn quảng cáo trên một số mạng quảng cáo lớn nhất của Google bao gồm Google Search, GDN, YouTube và Google Play Store trong khi quản lý quảng cáo ở nền tảng Quảng cáo Google. Universal App Campaigns là một …

Google UAC là gì? Universal App Campaigns là gì? Xem thêm »