.
Slide

Universal App Campaigns

Tăng lượng User tiềm năng
thông qua nền tảng Google.
CAM KẾT HIỆU QUẢ KPI

google uac

Universal App Campaigns là gì?

Universal App Campaigns là một cách tuyệt vời để tìm người dùng mới cho ứng dụng di động của bạn. 
Loại chiến dịch quảng cáo cho phép bạn quảng cáo trên một số mạng quảng cáo lớn nhất của Google bao gồm Google Search, GDN, YouTube và Google Play Store, được quản lý trong nền tảng Quảng cáo Google.
Trên hết, Google sử dụng học máy để hiển thị quảng cáo phù hợp nhất cho người dùng để giúp bạn đạt được tỷ lệ chuyển đổi cao nhất có thể cho chiến dịch của mình.